OSTATNÉ TECHNOLÓGIE

3D ENGINEERING CAD / CAM

- CAD návrh výrobkov.
- Výkresová dokumentácia
- MKP analýza výrobkov
- Návrh zváracích prípravkov

MECHANICKÁ MONTÁŽ

- Montáž menších mechanických celkov
- Montážna plocha 14x27m
- Výška montážnych priestorov 5m
- Nosnosť žeriava 2t
- Nitovanie, lepenie, skrutkovanie

OSTATNÉ TECHNOLÓGIE

- Vŕtanie
- Rezanie závitov
- Zakružovanie profilov
- Brúsenie

TOP