TRIESKOVÉ OBRÁBANIE

Pracovisko trieskového obrábania je vybavené CNC riadenými obrábacími strojmi s automatickou výmenou nástrojov, ktorými je možné opracovať nielen oceľové súčiastky malých rozmerov, ale aj veľké oceľové konštrukcie.

CNC OBRÁBACIE CENTRUM

- Vertikálne obrábacie centrum
X – 1300mm
Y – 610mm
Z – 560mm
- CAM obrábanie

HROTOVÝ SÚSTRUH

- Max. circulating diameter – 500 mm
- Max. circulating diameter under the support – 270 mm
- Max. circulating diameter in breaking – 700 mm
- Usable length in breaks – 230mm
- The distance between the tips is 1500mm
- Height of spikes above the bed – 250mm

TOP